Back

Sayaka I

Height: 165 cm
Bust: 32"
Waist: 24"
Hip: 34"
Eyes: Black
Hair: Black
Shoes: 38