Back

Li Ke

Height: 177 cm
Bust: 32.5"
Waist: 22.5"
Hip: 33.5"
Eyes: Black
Hair: Black
Shoes: 37